Đối tác của bluecare

Bluecare đã phối hợp triển khai hợp tác với nhiều bệnh viện lớn tốp đầu trên toàn quốc. Và chúng tôi vẫn đang nỗ lực mở rộng hợp tác với các bệnh viện, phòng khám, ... để phục vụ tốt nhất có thể.