CÁC ĐIỀU KHOẢN CỦA THỎA THUẬN DỊCH VỤ

Thỏa thuận dịch vụ này (“Thỏa thuận”) cấu thành thỏa thuận pháp lý giữa Bạn, một Nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe (“Bạn”) và Công ty Cổ phần Bluecare (sau đây gọi tắt là “Bluecare” hoặc “chúng tôi”), một Công ty được thành lập và hoạt động theo luật pháp nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, số đăng ký doanh nghiệp, có địa chỉ tại tầng 9 tòa nhà Lotus số 2 Duy Tân, Cầu Giấy, Hà Nội. Bluecare cung cấp dịch vụ kết nối với khách hàng cho các Nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe thông qua Nền tảng công nghệ Bluecare được định nghĩa dưới đây. Bạn muốn tham gia Thỏa thuận này nhằm mục đích truy cập và sử dụng Nền tảng công nghệ Bluecare. Bạn nhận thức đầy đủ và đồng ý rằng Bluecare là một Công ty cung cấp dịch vụ công nghệ IT, không cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe. Để sử dụng Nền tảng công nghệ Bluecare, Bạn phải đồng ý với các Điều khoản sử dụng dịch vụ (sau đây gọi là “Điều khoản”) dưới đây. Các Điều khoản này do Công ty cổ phân Bluecare đưa ra để điều chỉnh và áp dụng cho việc bạn truy cập và sử dụng website www.bluecare.vn và các dịch vụ của Bluecare có trên trang web của Bluecare và các ứng dụng của Bluecare trên thiết bị di động (sau đây gọi chung là Nền tảng công nghệ Bluecare hoặc Nền tảng công nghệ). Qua việc truy cập và sử dụng Nền tảng công nghệ của chúng tôi, bạn đồng ý chịu sự ràng buộc bởi tất cả các Điều khoản được quy định tại đây. Nếu bạn không đồng ý với tất cả các Điều khoản này, đề nghị không sử dụng Nền tảng công nghệ của chúng tôi. Việc sử dụng nền tảng công nghệ đồng nghĩa với việc bạn đã chấp thuận tất cả các Điều khoản của Thỏa thuận và các Điều khoản của Thỏa thuận có thể được Bluecare sửa đổi tại bất kỳ thời điểm nào. Phiên bản Thỏa thuận mới nhất sẽ được cập nhật trên Internet tại địa chỉ www.bluecare.vn/điều-khoản-sử-dụng.html. Bluecare giữ quyền thay đổi hoặc sửa đổi Thỏa thuận này hoặc bất kỳ chính sách nào khác của Bluecare liên quan tới việc sử dụng Nền tảng công nghệ tại bất kỳ thời điểm nào và tùy thuộc vào quyết định riêng của mình qua việc đăng các sửa đổi trên Internet tại địa chỉ www.bluecare.vn. Việc tiếp tục sử dụng Nền tảng công nghệ sau khi các thay đổi hoặc sửa đổi được đăng trên Internet sẽ được xem là chấp thuận toàn bộ các thay đổi hoặc sửa đổi đó. Nền tảng công nghệ Bluecare cung cấp một môi trường nơi bạn hoạt động với tư cách là một nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe, bao gồm nhưng không giới hạn ở: chăm sóc, chẩn đoán, kê đơn, tư vấn, điều trị tại chỗ, điều trị từ xa… (gọi chung là “Dịch vụ chăm sóc sức khỏe”) có thể kết nối với các bệnh nhân có nhu cầu về dịch vụ của bạn (“Bệnh nhân”). Ngoài ra, Nền tảng công nghệ cũng được sử dụng như một công cụ hỗ trợ bạn trong việc tổ chức, hiểu và quản lý các thông tin liên quan đến chăm sóc sức khỏe. LƯU Ý: BLUECARE KHÔNG PHẢI LÀ BÊN TIẾP NHẬN CÁC DỊCH VỤ CHĂM SÓC SỨC KHỎE CỦA BẠN VÀ KHÔNG CÓ LIÊN KẾT VỚI BẤT KỲ BỆNH NHÂN NÀO. DO ĐÓ, NỀN TẢNG CÔNG NGHỆ NÀY KHÔNG HƯỚNG TỚI (VÀ KHÔNG) TẠO RA BẤT CỨ MỐI QUAN HỆ BÁC SĨ – BỆNH NHÂN GIỮA BẠN VÀ BLUECARE. BẠN MỚI CÓ QUYỀN QUYẾT ĐỊNH VIỆC GỬI HAY KHÔNG GỬI BẢN CHÀO DỊCH VỤ CHĂM SÓC SỨC KHỎE TỚI BỆNH NHÂN VÀ NGƯỢC LẠI BỆNH NHÂN CŨNG CÓ TOÀN QUYỀN QUYẾT ĐỊNH CHẤP NHẬN HAY KHÔNG CHẤP NHẬN DỊCH VỤ CHĂM SÓC SỨC KHỎE CỦA BẠN ĐƯỢC KẾT NỐI THÔNG QUA NỀN TẢNG CÔNG NGHỆ CỦA BLUECARE. BẤT KỲ QUYẾT ĐỊNH DỊCH VỤ CHĂM SÓC SỨC KHỎE MÀ BẠN ĐƯA RA ĐỀU LÀ QUYẾT ĐỊNH CỦA RIÊNG BẠN. MỖI DỊCH VỤ CHĂM SÓC SỨC KHỎE BẠN CUNG CẤP CHO BỆNH NHÂN SẼ TẠO THÀNH MỘT THỎA THUẬN RIÊNG GIỮA BẠN VÀ BỆNH NHÂN ĐÓ. THÊM VÀO ĐÓ, BẠN HIỂU RÕ VÀ ĐỒNG Ý RẰNG KHI CUNG CẤP NỀN TẢNG CÔNG NGHỆ NÀY, CHÚNG TÔI DỰA TRÊN MỘT SỐ NHÀ CUNG CẤP THỨ BA, BAO GỒM CẢ NHỮNG MỤC ĐÍCH VỀ VIỆC GỬI CÁC THÔNG BÁO THÚC GIỤC, VÀ Ở ĐÂY CHÚNG TÔI TỪ CHỐI BẤT CỨ NGHĨA VỤ NÀO LIÊN QUAN TỚI CÁC DỊCH VỤ ĐƯỢC CUNG CẤP BỞI CÁC NHÀ CUNG CẤP THỨ BA ĐÓ.

SỬ DỤNG NỀN TẢNG CÔNG NGHỆ

Bluecare cho phép bạn truy cập và sử dụng Nền tảng công nghệ thông qua các ứng dụng trên thiết bị di động và trang web của chúng tôi (sau đây gọi chung là “Ứng dụng”). Thông qua nền tảng công nghệ này, chúng tôi đề xuất các dịch vụ kết nối giữa bạn và những bệnh nhân cần dịch vụ chăm sóc sức khỏe của bạn. Nền tảng công nghệ này chỉ dành cho người ít nhất từ 18 tuổi trở lên.

TẠO MỘT TÀI KHOẢN TRÊN BLUECARE

Bạn cần đăng ký và tạo một tài khoản (“Tài khoản” của bạn) để sử dụng Nền tảng công nghệ Bluecare (vui lòng xem Chính sách bảo mật của chúng tôi để biết thêm chi tiết). Là một nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khoẻ, bạn cũng được yêu cầu phải tạo một tài khoản thanh toán (“Tài khoản thanh toán”) bằng cách cung cấp số tài khoản ngân hàng của Bạn. Bạn cần đảm bảo rằng bạn đủ độ tuổi hợp pháp để hình thành một hợp đồng ràng buộc và không phải là người bị pháp luật hạn chế việc sử dụng các dịch vụ theo luật pháp Việt Nam hoặc theo các hệ thống pháp luật hiện hành khác. Bạn đảm bảo rằng tất cả các thông tin cá nhân mà bạn cung cấp cho chúng tôi (ví dụ, thông qua việc đăng ký hoặc quá trình tạo tài khoản ứng dụng) là chính xác, và bạn sẽ không tạo bất kỳ tài khoản nào cho bất cứ ai khác ngoài bản thân mình mà không có sự cho phép của người đó. Bạn có thể tạo một tài khoản thuộc một trong các khả năng sau đây bằng cách xác nhận trong quá trình đăng ký tài khoản: (1) một bác sĩ, (2) một y sỹ, (3) một bệnh viện, phòng khám (4), Một điều dưỡng, (5), một kỹ thuật viên, cử nhân phục hồi chức năng, (6), một kỹ thuật viện xoa bóp bấm huyệt, (7), một hộ lý, (8) Một điều dưỡng viên chăm sóc sức khỏe.

Nếu bạn đăng ký một tài khoản là một bác sĩ, bạn cam kết và bảo đảm là:

 • Bạn có đăng ký kinh doanh hợp pháp để thực hiện hoạt động khám chữa bệnh.
 • Bạn có chứng chỉ hành nghề do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp.

Nếu bạn đăng ký một tài khoản là một y tá, điều dưỡng bạn cam kết và bảo đảm là:

 • Bạn có đăng ký kinh doanh hợp pháp để thực hiện hoạt động y tá.
 • Bạn có chứng chỉ hành nghề do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp.

Nếu bạn đăng ký một tài khoản là một bệnh viện, phòng khám, bạn cam kết và bảo đảm là:

 • Bạn có quyết định thành lập hoặc đăng ký kinh doanh
 • Bạn được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp phép hoạt động.

Nếu bạn đăng ký là một kỹ thuật viên, cử nhân phục hồi chức năng, bạn cam kết và bảo đảm là:

 • Bạn có đăng ký kinh doanh hợp pháp để thực hiện hoạt động y tá.
 • Bạn có chứng chỉ hành nghề do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp.

Nếu bạn đăng ký là một kỹ thuật viện xoa bóp bấm huyệt, bạn cam kết và bảo đảm là:

 • Bạn có đăng ký kinh doanh hợp pháp để thực hiện hoạt động y tá.
 • Bạn có chứng chỉ hành nghề do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp.

Nếu bạn đăng ký là một hộ lý, bạn cam kết và bảo đảm là:

 • Bạn có đăng ký kinh doanh hợp pháp để thực hiện hoạt động y tá.
 • Bạn có chứng chỉ hành nghề do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp.

Nếu bạn đăng ký một tài khoản là một bác sĩ, bạn cam kết và bảo đảm là:

 • Bạn có đăng ký kinh doanh hợp pháp để thực hiện hoạt động khám chữa bệnh.
 • Bạn có chứng chỉ hành nghề do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp.

Nếu bạn đăng ký là một điều dưỡng viên chăm sóc sức khỏe, bạn cam kết và bảo đảm là;

 • Bạn có đăng ký kinh doanh hợp pháp để thực hiện hoạt động y tá.
 • Bạn có đang học năm từ năm thứ 2 trở nên ở khoa điều dưỡng của các trường cao đẳng hoặc đại học.
 • Các bác sỹ, y tá, điều dưỡng, hộ lý, kỹ thuật viên, cử nhân được bạn cho phép truy cập, sử dụng Nền tảng công nghệ Bluecare qua tài khoản của bạn phải có chứng chỉ hành nghề hợp pháp.

Chúng tôi bảo lưu quyền chặn hoặc khóa tài khoản của bạn nếu bất kỳ thông tin nào được cung cấp trong quá trình đăng ký hoặc sau đó chứng tỏ là không chính xác, sai sự thật, vi phạm các Điều khoản của chúng tôi, hoặc trong trường hợp bạn đã tạo ra nhiều hơn một tài khoản.Bạn chịu trách nhiệm cho việc duy trì tính bảo mật của mật khẩu và tài khoản của bạn, và đồng ý thông báo ngay cho chúng tôi nếu mật khẩu của bạn bị mất, bị đánh cắp, hoặc bị lộ cho một bên thứ ba trái phép nhằm tránh bị xâm nhập bất hợp pháp. Bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm về các hoạt động diễn ra từ tài khoản của bạn.

THANH TOÁN

Là một nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khoẻ, bạn sẽ bị áp dụng Phí dịch vụ đối với Người cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khoẻ (Phí quản lý hành chính thực tế của Bluecare, như đề cập dưới đây). Bluecare sẽ xử lý tất cả các khoản thanh toán của bạn hàng tuần thông qua bên xử lý thanh toán thứ ba. Khi được bạn lựa chọn, Bluecare sẽ ứng trước Phí dịch vụ chăm sóc sức khoẻ vào tài khoản thanh toán bạn thiết lập trong quá trình đăng ký. Bạn nhận thức đầy đủ và đồng ý rằng số tiền này không bao gồm bất kỳ khoản lãi nào và sẽ được trừ đi những khoản tiền mà chúng tôi được yêu cầu phải giữ lại theo quy định của pháp luật. Bluecare có quyền giữ lại toàn bộ hoặc một phần của Phí dịch vụ chăm sóc sức khỏe nếu tin rằng bạn đã cố gắng lừa gạt hoặc lạm dụng Bluecare hoặc các hệ thống thanh toán của Bluecare. Để đổi lại việc bạn được phép đề nghị cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khoẻ cho khách hàng thông qua Nền tảng công nghệ Bluecare như một Nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khoẻ, bạn đồng ý trả cho Bluecare (và cho phép Bluecare giữ lại) một khoản phí dựa trên mỗi giao dịch mà bạn cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khoẻ (các “Phí quản lý”). Tiền phí quản lý hành chính được áp dụng sẽ được thông báo cho bạn trong Bảng phí quản lý.

TRANH CHẤP THANH TOÁN VÀ HOÀN LẠI TIỀN

Mỗi bệnh nhân có quyền nộp đơn yêu cầu giải quyết tranh chấp (“Tranh chấp thanh toán”) trong vòng 180 ngày kể từ ngày các dịch vụ chăm sóc sức khỏe bạn cung cấp được thực hiện xong. Bạn ủy quyền cho Bluecare là Người trung gian hòa giải đứng ra dàn xếp bất kỳ tranh chấp thanh toán nào giữa bạn với bệnh nhân.

CẤP PHÉP VÀ CÁC HẠN CHẾ

Với điều kiện bạn tuân thủ các Điều khoản này, bạn có quyền tải về và cài đặt Ứng dụng vào thiết bị di động hoặc máy tính của bạn để truy cập sử dụng Nền tảng công nghệ Bluecare, chỉ duy nhất cho mục đích sử dụng cá nhân. Bạn không được: (i) sao chép, sửa đổi hoặc phân phối ứng dụng cho các mục đích khác; (ii) chuyển nhượng, cấp phép lại, cho thuê, cho mượn hoặc phân phối ứng dụng cho bất kỳ bên thứ ba nào khác; (iii) sửa mã nguồn, thay đổi về mặt kỹ thuật, tháo gỡ, hoặc tạo ra các sản phẩm phái sinh của ứng dụng; (iv) tự ý sửa đổi tính năng của Ứng dụng hoặc Nền tảng công nghệ để tài khoản của bạn có thể cho nhiều người khác cùng sử dụng thông qua bất kỳ hình thức nào; hoặc (v) sử dụng Nền tảng công nghệ trái pháp luật dưới bất kỳ hình thức nào, cho bất kỳ mục đích trái pháp luật nào hoặc theo bất kỳ cách thức nào đó trái với các Điều khoản này. Các Điều khoản dưới đây được áp dụng cho bất kỳ phiên bản Ứng dụng được lấy hoặc tải về từ bất kỳ Kho ứng dụng nào của các Nhà phân phối ứng dụng (ví dụ: Apple® App Store hoặc Google Play®) nơi mà Ứng dụng có thể ngay bây giờ hoặc trong tương lai được cung cấp (“Nhà phân phối ứng dụng”). Bạn thừa nhận và đồng ý rằng:

 • Những Điều khoản này được ký kết giữa bạn và Bluecare, không phải với Nhà phân phối ứng dụng, và Bluecare (không phải Nhà phân phối ứng dụng) tự chịu trách nhiệm cho ứng dụng của mình.
 • Nhà phân phối ứng dụng không có nghĩa vụ phải cung cấp dịch vụ bảo trì và hỗ trợ đối với Ứng dụng.
 • Trong trường hợp Ứng dụng không phù hợp với bất kỳ hình thức bảo hành nào được áp dụng, bạn có thể thông báo cho Nhà cung phân phối, và Nhà phân phối ứng dụng sẽ hoàn trả lại số tiền mua Ứng dụng cho bạn (nếu có) và đến mức bồi thường tối đa cho phép của pháp luật hiện hành, các nhà phân phối ứng dụng sẽ không có nghĩa vụ bảo hành nào khác đối với Ứng dụng. Bất kỳ khiếu nại, mất mát, thiệt hại, chi phí hoặc phí khác phát sinh do không thực hiện được bất kỳ hình thức bảo hành nào sẽ là trách nhiệm duy nhất của Bluecare.
 • Nhà phân phối ứng dụng không chịu trách nhiệm giải quyết bất kỳ khiếu nại nào của bạn hoặc bất kỳ khiếu nại của bên thứ ba nào khác liên quan đến Ứng dụng hoặc sở hữu và sử dụng Ứng dụng của bạn, bao gồm, nhưng không giới hạn ở: (i) khiếu nại trách nhiệm sản phẩm; (ii) bất kỳ khiếu nại về việc Ứng dụng không phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành; và (iii) khiếu nại phát sinh theo luật bảo vệ người tiêu dùng hoặc các quy định pháp luật tương tự.
 • Trong trong hợp có bất kỳ khiếu nại nào của bên thứ ba về Ứng dụng hoặc việc chiếm hữu, sử dụng Ứng dụng của bạn vi phạm quyền sở hữu trí tuệ của Bên thứ ba, Bluecare sẽ chịu trách nhiệm toàn bộ cho việc điều tra, bảo vệ, giải quyết và bác bỏ các kiếu nại vi phạm sở hữu trí tuệ đó trong phạm vi yêu cầu của các Điều khoản này.
 • Nhà phân phối ứng dụng và các phân nhánh của nó là bên thứ ba được hưởng lợi từ Điều khoản này do Bạn được cấp quyền sử dụng Ứng dụng và khi bạn chấp nhận các Điều khoản và điều kiện của các Điều khoản này, Nhà phân phối ứng dụng sẽ có quyền (và được coi là đã chấp nhận quyền) ràng buộc bạn thực thi các Điều khoản này liên quan tới việc Bạn được cấp quyền sử dụng Ứng dụng như một bên hưởng lợi thứ ba của Ứng dụng đó.
 • Bạn cũng phải tuân thủ tất cả các Điều khoản dịch vụ được áp dụng của Bên thứ ba khi sử dụng Ứng dụng.

THAY ĐỔI VÀ QUẢNG CÁO

Nền tảng công nghệ của chúng tôi có thể thay đổi theo thời gian và/hoặc chúng tôi có thể ngừng (vĩnh viễn hoặc tạm thời) cung cấp Nền tảng công nghệ (hay các tính năng trong Nền tảng công nghệ này) mà không cần thông báo trước cho bạn. Nền tảng công nghệ của chúng tôi có thể bao gồm những quảng cáo mà có thể nhắm đến nội dung hoặc thông tin trên Nền tảng công nghệ, các truy vấn được thực hiện thông qua Nền tảng công nghệ này hoặc từ các thông tin khác. Loại hình và phạm vi quảng cáo trên Nền tảng công nghệ cũng có thể thay đổi theo thời gian. Khi cân nhắc về việc cung cấp cho bạn Nền tảng công nghệ, bạn nhất trí rằng chúng tôi và các nhà cung cấp thứ ba và các đối tác khác của chúng tôi có thể đặt quảng cáo trên Nền tảng công nghệ hoặc kết nối tới hiển thị nội dung hoặc thông tin trên Nền tảng công nghệ, và theo đó chúng tôi có thể nhận được thù lao từ việc đặt quảng cáo như vậy.

ĐĂNG TẢI NỘI DUNG

Nền tảng công nghệ của chúng tôi cho phép bạn và những người dùng khác đăng tải, liên kết, lưu trữ, chia sẻ và các cách thức khác để tạo ra những thông tin, hình ảnh, videos, văn bản và/hoặc những nội dung khác (sau đây gọi là “Nội dung”). Bạn phải chịu trách nhiệm cho những nội dung mà bạn đăng lên Nền tảng công nghệ của chúng tôi, bao gồm cả tính hợp pháp, độ tin cậy và sự phù hợp của nó. Bằng việc đưa nội dung lên Nền tảng công nghệ, bạn cho phép chúng tôi được quyền và cấp phép cho sử dụng, sửa đổi, trình diễn, hiển thị công khai, tái sản xuất, bán lại và phân phối các nội dung này trên và thông qua Nền tảng công nghệ. Bạn đồng ý rằng việc cấp phép này bao gồm cả trao cho chúng tôi quyền được làm cho nội dung của bạn hiển thị phục vụ những người dùng khác của Nền tảng công nghệ, những người này có thể sử dụng nội dung của bạn trong phạm vi tuân thủ các Điều khoản này. Bạn có thể giữ lại bất kỳ và toàn bộ các quyền hạn đối với những nội dung bạn gửi, đăng tải, hiển thị trên hoặc thông qua Nền tảng công nghệ và bạn có trách nhiệm bảo vệ các quyền đó. Bạn có thể gỡ bỏ các nội dung mà bạn đã đăng tải bằng cách xóa chúng đi một cách cụ thể. Tuy nhiên, trong những trường hợp nhất định, một số Nội dung (như bài viết hoặc ý kiến của bạn) có thể không được xóa bỏ hoàn toàn và bản sao của những Nội dung của bạn có thể vẫn tiếp tục tồn tại trên Nền tảng công nghệ của chúng tôi và/hoặc ở nơi khác. Chúng tôi không chịu trách nhiệm cho việc gỡ bỏ hoặc xóa (hoặc việc gỡ bỏ hoặc xóa không thành công) bất kỳ nội dung nào trên Nền tảng công nghệ.Bạn cam đoan và bảo đảm rằng: (i) Nội dung là của bạn (bạn sở hữu nó), hoặc bạn có quyền sử dụng nó và trao cho chúng tôi các quyền và giấy phép như quy định tại các Điều khoản này, và (ii) Nội dung mà bạn đã đăng tải trên hoặc thông qua nền tảng của chúng tôi không vi phạm quyền riêng tư, quyền công khai, quyền tác giả, quyền hợp đồng hoặc bất kỳ quyền nào của bất cứ người nào khác. Chúng tôi yêu cầu Bạn tôn trọng Nền tảng công nghệ của chúng tôi và các Bên thứ ba khi đăng tải Nội dung và sử dụng Nền tảng công nghệ. Khi đưa Nội dung lên hoặc sử dụng Nền tảng công nghệ, bạn đồng ý sẽ không:

 • Đưa lên các tài liệu vi phạm quyền sở hữu của bên thứ ba, bao gồm cả các quyền riêng tư, quyền công khai hoặc vi phạm bất kỳ luật hiện hành nào khác;
 • Gửi các tài liệu trái pháp luật, tục tĩu, nói xấu, bôi nhọ, đe dọa, khiêu dâm, quấy rối, ghen ghét, phân biệt chủng tộc, chống đối chính quyền hoặc cổ động các hành vi được coi là vi phạm pháp luật hình sự, làm phát sinh trách nhiệm dân sự, vi phạm hoặc không phù hợp với pháp luật nói chung;
 • Mạo danh người khác hoặc tự nhận là đại diện của chúng tôi, nhân viên của chúng tôi hoặc các chuyên gia khác trong ngành; hoặc
 • thu lượm tên đăng nhập, địa chỉ hoặc địa chỉ email của người dùng cho các mục đích khác.

Danh sách trên chỉ là một vài ví dụ và không được chỉ định là đã bao gồm đầy đủ các trường hợp và là duy nhất. Chúng tôi không có nghĩa vụ giám sát việc bạn truy cập hoặc sử dụng Nền tảng công nghệ hoặc kiểm tra hay chỉnh sửa Nội dung bất kỳ mà bạn đăng tải, nhưng chúng tôi có quyền làm như vậy vì mục đích vận hành Nền tảng công nghệ, hoặc để đảm bảo việc bạn tuân thủ các Điều khoản, tuân thủ pháp luật hiện hành hoặc theo yêu cầu của toà án, cơ quan hành chính, hoặc các cơ quan chính phủ khác. Chúng tôi bảo lưu quyền, bất cứ lúc nào và không cần báo trước, loại bỏ hoặc vô hiệu hóa quyền truy cập vào bất kỳ Nội dung nào mà chúng tôi, tùy theo quyết định riêng của mình, xét thấy có sự vi phạm các Điều khoản này hoặc gây nguy hại tới Nền tảng công nghệ. Chúng tôi cũng bảo lưu quyền đình chỉ hoặc chấm dứt Tài khoản của bạn và việc bạn sử dụng Nền tảng công nghệ của chúng tôi bất kỳ lúc nào trong trường hợp bạn vi phạm các Điều khoản hoặc trong trường hợp Bluecare ngừng cung cấp dịch vụ Nền tảng công nghệ này vì bất kỳ lý do gì.

NỘI DUNG CỦA BÊN THỨ BA

Thông qua Nền tảng công nghệ, chúng tôi có thể cung cấp cho bạn quyền truy cập vào nội dung của Bên thứ ba, chẳng hạn như thông tin liên quan đến tương tác với các loại thuốc và thực phẩm chức năng, các bài viết mới và các nội dung khác. Bluecare ở đây từ chối bất kỳ nghĩa vụ nào liên quan tới bất cứ nội dung thông tin của Bên thứ ba nào như vậy. Không giới hạn bởi các điều kể trên, bạn hiểu và đồng ý rằng các nội dung của Bên thứ ba như vậy chỉ nhằm mục đích thông tin mà thôi. Tình hình sức khỏe cá nhân là việc của riêng bạn, và các nội dung của Bên thứ ba có thể không phù hợp hoặc không có liên quan với tình trạng sức khỏe riêng của bạn. Như đã nói rõ ở trên, Nền tảng công nghệ không chủ định cung cấp tư vấn về chăm sóc sức khỏe hoặc điều trị y tế, và trước khi có bất cứ quyết định gì có thể ảnh hưởng tới sức khỏe của bạn, bạn cần hỏi tư vấn của một chuyên gia y tế.

ỦY QUYỀN

Bạn cho phép bất cứ việc sử dụng hoặc tiết lộ các thông tin sức khỏe được bảo mật mà không vì mục đích điều trị, thanh toán hay chăm sóc y tế. Việc ủy quyền này là dành cho sử dụng và tiết lộ thông tin y tế được bảo mật bởi Bluecare hoặc bởi một Bên thứ ba. Một danh sách không hạn chế các ví dụ như vậy bao gồm các tiết lộ thông tin cho một nhà cung cấp bảo hiểm nhân thọ vì mục đích bảo hiểm, tiết lộ cho một nhà tuyển dụng các kết quả kiểm tra sức khỏe hoặc các xét nghiệm y tế trước khi tuyển dụng, hoặc tiết lộ cho một công ty dược phẩm vì các mục đích tiếp thị riêng của họ. Tại thời điểm bạn yêu cầu chúng tôi tiết lộ các thông tin sức khỏe được bảo mật như vậy cho một Bên thứ ba, chúng tôi sẽ cung cấp cho bạn các thông tin cụ thể liên quan đến các thông tin y tế cần được tiết lộ hoặc sử dụng, người tiết lộ và nhận thông tin, thời hạn, quyền thu hồi bằng văn bản và dữ liệu khác.

CÁC HÀNH VI KHÔNG ĐƯỢC PHÉP

Nền tảng công nghệ của chúng tôi chỉ có thể được sử dụng và truy cập cho các mục đích hợp pháp. Bạn đồng ý rằng bạn sẽ không làm bất cứ điều nào sau đây khi sử dụng hoặc truy cập vào Nền tảng công nghệ: (i) cố gắng để truy cập hoặc tìm kiếm Nền tảng hoặc tải nội dung từ các dịch vụ thông qua việc sử dụng bất kỳ công cụ, phần mềm, công cụ, đại lý, thiết bị hoặc cơ chế (bao gồm nhện, robot, trình thu thập, công cụ khai thác dữ liệu hoặc tương tự) nằm ngoài khác với các phần mềm và/hoặc tìm kiếm các đại lý cung cấp bởi chúng tôi hay nói chung là có sẵn trình duyệt web của bên thứ ba khác; (ii) tiếp cận, làm xáo trộn, hoặc sử dụng các khu vực ngoài công lập của Nền tảng, hệ thống máy tính của chúng tôi, hoặc hệ thống cung cấp kỹ thuật của các nhà cung cấp của chúng tôi; (iii) thu thập và sử dụng thông tin có sẵn thông qua Nền tảng, chẳng hạn như tên của người dùng khác, tên thật, địa chỉ email hoặc truyền đi bất cứ quảng cáo không mong muốn, thư rác, thư rác hoặc các hình thức chào mời; (iv) sử dụng Nền tảng cho bất kỳ mục đích thương mại hoặc vì lợi ích của bất kỳ bên thứ ba hoặc bằng bất cứ cách không phải bởi những Điều khoản này; (v) vi phạm bất kỳ luật hoặc quy định hiện hành; hoặc (vi) khuyến khích hoặc cho phép bất kỳ cá nhân nào khác làm bất cứ việc nào nói trên. Chúng tôi bảo lưu quyền để điều tra và truy tố các hành vi vi phạm của bất kỳ hành vi nào ở trên và/hoặc liên quan đến và hợp tác với các cơ quan thực thi pháp luật trong việc truy tố những người dùng vi phạm các Điều khoản này

KHÔNG CÓ QUAN HỆ ĐẠI LÝ

Bạn và Bluecare là các nhà cung cấp độc lập và không có quan hệ đại lý, hợp tác, liên doanh, quan hệ người lao động – sử dụng lao động hoặc bên nhượng quyền – bên nhận quyền nào được hướng tới hoặc tạo ra từ thỏa thuận này.

BỒI THƯỜNG

Bạn đồng ý bảo vệ, bồi thường và giữ cho chúng tôi cũng như những chi nhánh của chúng tôi và từng lãnh đạo, giám đốc, nhân viên, đại lý, các cổ đông của chúng tôi được vô hại từ và trước bất kỳ các khiếu nại, hành động, kiện tụng, tổn thất, mất mát, thiệt hại, trách nhiệm, và chi phí (bao gồm cả phí luật sư) liên quan tới hoặc phát sinh từ việc bạn sử dụng Nền tảng công nghệ hoặc bất kỳ người nào khác dùng Tài khoản của bạn để sử dụng Nền tảng công nghệ, bao gồm nhưng không giới hạn ở:

 • Bất kỳ cáo buộc về sơ suất phát sinh từ dịch vụ bạn cung cấp cho những bệnh nhân được kết nối với bạn thông qua Nền tảng công nghệ của chúng tôi;
 • Bất kỳ vi phạm luật hoặc quy định hiện hành, hoặc các quyền của bất kỳ bên thứ ba nào hoặc
 • Bất kỳ cáo buộc nào về bất kỳ tài liệu mà bạn gửi tới Nền tảng công nghệ vi phạm hoặc xâm phạm đến bản quyền, nhãn hiệu, bí mật thương mại hoặc tài sản trí tuệ khác của bất kỳ bên thứ ba nào.

GIẢI PHÓNG TRÁCH NHIỆM

Trong trường hợp bạn có tranh chấp với một Nhà cung cấp dịch vụ y tế, bạn đồng ý giải phóng Bluecare (bao gồm cả các chi nhánh, giám đốc, nhân viên, người lao động, các đại lý, cổ đông, nhà cung cấp của chúng tôi) khỏi các khiếu nại, yêu cầu bồi thường thiệt hại thuộc bất kỳ loại hay bản chất nào, được biết tới hoặc chưa biết tới, bị nghi ngờ và không bị nghi ngờ, được tiết lộ và chưa được tiết lộ, phát sinh từ hoặc trong bất kỳ phương thức liên hệ nào tới các tranh chấp hoặc từ việc bạn sử dụng các nền tảng công nghệ của Bluecare. Hơn nữa, bạn công khai từ bỏ bất kỳ quyền nào bạn có theo Luật Dân sự Mục 1542 của Bang California (hoặc các luật tương tự của các Bang khác), trong đó quy định rằng: “Một sự giải phóng trách nhiệm nói chung không mở rộng đối với các khiếu nại mà bên thụ hưởng không biết hoặc không nghi sự ngờ tồn tại trong lợi ích của mình tại thời điểm thực hiện việc giải phóng nghĩa vụ, mà nếu anh ta được biết thì chắc chắn đã ảnh hưởng rất lớn tới quyết định của anh ta đối với bên có nghĩa vụ”

LIÊN KẾT TỚI CÁC TRANG CỦA BÊN THỨ BA

QUYỀN SỞ HỮU

Ứng dụng và Nền tảng công nghệ của chúng tôi được bảo vệ bởi các quy định về bản quyền, nhãn hiệu và các luật khác của Hợp chủng quốc Hoa Kỳ và các nước khác. Trừ khi có quy định khác rõ ràng trong các Điều khoản này, chúng tôi (hoặc người cấp phép của chúng tôi) độc quyền sở hữu tất cả các quyền, danh hiệu, và lợi ích trong và đối với Ứng dụng và Nền tảng công nghệ, bao gồm tất cả các quyền sở hữu trí tuệ liên quan. Bạn không được gỡ bỏ, thay đổi, hoặc làm mờ bất kỳ bản quyền, nhãn hiệu, nhãn dịch vụ hoặc thông báo quyền sở hữu khác được tích hợp trong hoặc kèm theo Ứng dụng hoặc Nền tảng công nghệ, bao gồm cả trong bất kỳ nội dung nào. Bạn nhận thức đầy đủ và đồng ý rằng bất kỳ phản hồi, bình luận hoặc gợi ý bạn có thể cung cấp liên quan đến Ứng dụng và Nền tảng công nghệ (“Phản hồi”) sẽ là tài sản duy nhất và riêng có của Bluecare và bạn, tại Thỏa thuận này, đồng ý không hủy ngang chuyển giao cho chúng tôi tất cả các quyền, tên gọi, lợi ích trong và liên quan tới tất cả các phản hồi của bạn.

CHẤM DỨT THỎA THUẬN

Thỏa thuận này có hiệu lực cho tới thời điểm bị chấm dứt bởi Bạn hoặc Bluecare. Nếu bạn vi phạm bất kỳ quy định nào của các Điều khoản này, chúng tôi có quyền đình chỉ hoặc vô hiệu hóa sự truy cập hoặc sử dụng của bạn đối với Ứng dụng và/hoặc Nền tảng công nghệ. Bạn có thể liên hệ với chúng tôi để hủy bỏ việc sử dụng Ứng dụng hoặc Nền tảng công nghệ. Các quyền của bạn theo Thỏa thuận này sẽ tự động chấm dứt mà không cần thông báo từ Bluecare nếu bạn không tuân thủ bất kỳ Điều khoản nào của Thỏa thuận này. Khi chấm dứt Thỏa thuận này, bạn sẽ chấm dứt tất cả việc sử dụng Nền tảng công nghệ, và gỡ bỏ, tất cả hoặc một phần, các bản cài đặt/tải về của Nền tảng công nghệ.

KHUYẾN CÁO

Bạn hiểu và đồng ý rằng Ứng dụng và Nền tảng công nghệ được cung cấp cho bạn “như hiện trạng” và trên cơ sở “như sẵn có”. Không giới hạn bởi các điều kể trên, chúng tôi, từ chối một cách rõ ràng bất cứ bảo hành nào về tính tiêu thụ được của hàng hóa, về sự phù hợp của hàng hóa với một mục đích nhất định, sự hưởng thụ thầm lặng, hoặc không vi phạm bản quyền và bất cứ bảo hành nào phát sinh trong quá trình làm thương mại hoặc sử dụng thương mại. Chúng tôi không đảm bảo rằng Ứng dụng hoặc Nền tảng công nghệ sẽ đáp ứng các yêu cầu của bạn hoặc luôn sẵn có trên cơ sở hoạt động không bị gián đoạn, an toàn và không bị lỗi.